مسعود مهدی زاده

    علاقه مند به توسعه کسب و کارهای فضا پایه