۱۶ / ۰۸ / ۱۳۹۹

توسعه پلتفرم “شاخص های کاربردی” و ” ماهواره شناسی”

درود بر اعضای محترم سایت اطلاعات مکانی

دو پلتفرم جدید با نام های ” شاخص های کاربردی” و ” ماهواره شناسی” در سایت توسعه داده شد

که در بخش پنل کاربری برای شما قابل مشاهده می باشد. این دو بخش به صورت مداوم به روز رسانی

می شوند. به منظور استفاده از این دو بخش می بایست “عضویت ویژه ” سایت رو خریداری کنید که

به زودی در دسترس قرار می گیرد.

با تشکر از همراهی صمیمانه شما