اشتراک ویژه

با اشتراک ویژه یک قدم از دیگران جلوتر باشید...

با عضویت ویژه در سایت در هزینه های خود صرفه جویی کنید و با پرداخت مبلغ سالیانه به پلن های مختلف سایت دسترسی داشته باشید.

اشتراک ویژه (حرفه ای)
۱ ساله ۲۲۵۰۰۰۰ تومان

  • دسترسی به مقالات ویژه
  • دسترسی به ویدیوهای ویژه
  • دسترسی به پلتفرم “شاخص های کاربردی”
  • دسترسی به پلتفرم “ماهواره شناسی”
  • دسترسی به پلتفرم ” منحنی رفتار طیفی”
  • تحلیل مکانی ۳ مورد در ماه
  • بدون محدودیت در دانلود
  • بدون افت سرعت دانلود

شروع کن